ЕКОГРУПО ИТАЛИЯ днес е организация за контрол и сертифициране, който работи в сферата на екологично устойчивото производство, в сферите, които се занимават със земеделие, преработвателната промишленост и услугите.

Da pionieri del settore agro-alimentare bio allo sviluppo di disciplinari privati complementari. Le nostre certificazioni accordano le esigenze dell’impresa con le moderne istanze dell’uomo, in quanto singolo consumatore o parte della collettività. Puntiamo a stimolare le aziende verso comportamenti e produzioni ad alto contenuto di innovazione sostenibile. Si distinguono così le società che ambiscono ad obiettivi superiori e più ricercati dalla collettività.

Производство, преработка, дистрибуция: всеки елемент по веригата се контролира и сертифицира. Навсякъде и във всички сектори ЕКОГРУПО ИТАЛИЯ прилага стъпаловиден процес, който започва от продукта и преминава към преглед на процеса, производствено място, система за управление, връзки с чужбина.
Наблюдения на терен и точна отчетност: сигурен начин за установяване на наличието на строги изисквания и да се тества тяхното въвеждане в ефективни системи за управление.
Разрешения и сертификати се издават от седалището в Катания: това е единна структура, който осигурява унифицирани отговарящи на практиките оценки

Дружеството е основано през 1992 година от хора, които вярват в отговорното развитие. Биологичните хранителни продукти са направили тогава първите си стъпки следвайки новопоявилия се европейски регламент (Регламент ЕИО 2092/91).
През 1996 година дружеството, което покрива вече цялата територия на Италия, получава министерско разрешение да извършва проверки и сертифициране на биологично земеделие.

ЕКОГРУПО ИТАЛИЯ днес е организация за контрол и сертифициране, който работи в сферата на екологично устойчивото производство, в сферите, които се занимават със земеделие, преработвателната промишленост и услугите.
ЕКОГРУПО ИТАЛИЯ е със седалище в Катания и оперативни филиали в различни райони на Италия и чужбина, в София (България) и в Кишинев (Молдова).