Производството на фуражи и храни е исторически и основополагащ за ЕКОГРУПО ИТАЛИЯ. От селските райони до масата: нашите проверки гарантират, че хранителни продукти ще пристигнат до консуматора в най-строго съответствие с действащите норми.

Освен нормативните изисквания, контролът и сертифицирането на ЕКОГРУПО ИТАЛИЯ са проектирани за да осигурят:

  • Устойчивост на средата на производствените процеси в областта и преработващата промишленост
  • Здравно наблюдение на хората, ангажирани с обработката на храни
  • Хуманно отношение към отглежданите животни
  • Добро отношение, безопасност и надеждност на храните и техните източници

Biologico UE

Delinat

Bio Suisse

Krav

Акредитации и сертификати